• Tasting Collection Reviews

Algemene Voorwaarden Tasting Collection

Website:

Tasting Collection aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiende uit fouten (waaronder typfouten) in, of weglatingen uit deze Tasting Collection website . Door de toegang tot en het gebruik van de Tasting Collection website bevestigt Kopers aanvaarding van deze algemene voorwaarden, die kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Prijzen:

Op de site vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden, afhankelijk van de woonplaats van Koper, berekend in de check-out van de site en worden separaat vermeld vóór Koper afrekent.

Alle prijzen zijn in Euro's en alle bestellingen worden afgerekend in Euro's. Prijzen kunnen worden weergegeven in andere valuta door benaderende prijzen. Anders dan in Euro's aangegeven prijzen zijn deze altijd slechts voor illustratieve doeleinden en kunnen afwijken van het werkelijke bedrag ten laste van koper door PayPal, bank of kaart bedrijf, daar wisselkoersen constant veranderen. Het ordertotaal - het bedrag dat koper daadwerkelijk in rekening zal worden gebracht - zal worden weergegeven in Euro's voordat Koper de order plaatst.

Goederen dienen volledig te zijn betaald, voorafgaand aan verzending.

Genoemde prijzen voor alle aangeboden producten of diensten, zoals getoond op de site, zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving. Eventuele wijzigingen van de prijs zullen worden meegedeeld en bevestigd aan koper vóór verzending aan Koper om koper de mogelijkheid te geven de bestelling te annuleren.

Wettelijke bevoegdheid tot aangaan koop:

Koper moet de legale leeftijd hebben bereikt om alcohol te kopen, zowel in het land waar de koper de bestelling bevestigt als in het land van bestemming. Koper dient dit, indien van toepassing, op de site te verklaren vóór afrekenen.

Verzending en Bezorging:

Tasting Collection verstuurt bestellingen, besteld via de webshop, in de regel binnen 24 uur. Uitzondering hierop kunnen bestellingen zijn van meer dan 10 producten ineens.

Alle aangeboden producten zijn afhankelijk van beschikbaarheid. Tasting Collection kan de beschikbaarheid van producten te garanderen.

Koper dient, direct na ontvangst van goederen door koper, alle items zorgvuldig te controleren en de ontvangen set te vergelijken met de oorspronkelijke bestelling zonder de seal te verbreken en onmiddellijk per e-mail contact op te nemen met de klantenservice van Tasting Collection indien de ontvangen producten onjuist of onvolledig zijn. Sets met verwijderde seals kunnen omwille van hygiëne en veiligheid niet worden geretourneerd, ook niet wanneer de ontvangen set niet correspondeert met de bestelde set.

In geval van ontvangst van beschadigde goederen, dient de Koper dit eveneens onmiddellijk per e-mail te melden aan Tasting Collection. Koper stuurt de goederen niet terug, tenzij geïnstrueerd door Tasting Collection en behoudt de goederen totdat Koper verdere instructies krijgt.

Tasting Collection kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor vertraagde of niet-levering van de goederen als gevolg van een verkeerd geleverd afleveradres.

Als een pakket door een van onze verzendpartners wordt teruggestuurd naar Tasting Collection als gevolg van een onvolledig of onjuist door de Koper opgegeven afleveradres, dan zal Tasting Collection de verzendkosten voor het opnieuw verzenden van het product in rekening brengen. Indien Koper niet wenst dat de goederen opnieuw worden verzonden, dan betaalt Tasting Collection de waarde van de goederen aan Koper terug minus de oorspronkelijke verzendkosten.

Tasting Collection aanvaardt geen aansprakelijkheid voor goederen die nodig zijn voor een bepaalde datum en die niet arriveren bij koper binnen de vereiste tijd.

Navraag over uw (nog) niet geleverde bestelling voor Nederland en België is mogelijk binnen 5 dagen na verwachte levering. Dit, in verband met de voorwaarden, zoals onze verzendpartners stellen. Een onderzoek naar uw bestelling voor Nederland, België en de rest van de wereld kan alleen binnen 2 weken na de oorspronkelijk verwachte afleverdatum worden uitgezet. Een eventueel door u in te vullen ontvangersverklaring die u op aangeven van onze klantenservice krijgt, dient dan ook binnen deze periode aan onze klantenservice te worden teruggestuurd.

Lokale belastingen en accijnzen zijn de verantwoordelijkheid van de klant.

Tasting Collection is niet verantwoordelijk voor eventuele bestellingen die in beslag worden genomen of in beslag zijn genomen door het niet voldoen van extra douaneverplichtingen door Koper.

Whisky Tasting Club

Contractsduur:

Het lidmaatschap voor Whisky Tasting Club wordt aangegaan voor een minimum periode van 1 jaar, startend op de datum van online bestelling via de webshop of ondertekening van het formulier op locatie. Afkoop van de overeenkomst is mogelijk door middel van het extra voldoen van € 35 administratiekosten, die dient te zijn voldaan alvorens het lidmaatschap wordt stopgezet.

Incasso:

Bij het online via de webshop aangaan van een lidmaatschap op Whisky Tasting Club via de betaalmethode ‘automatische incasso’, dient Koper het eerste deel van het lidmaatschap, waarin de kosten voor de starterseditie liggen besloten, vooraf te voldoen en dient het IBAN nummer ten behoeve van automatische incasso correct te worden ingevuld alvorens aan Koper de eerste editie van Whisky Tasting Club wordt geleverd. Het niet juist invullen van dit IBAN nummer ontslaat Koper niet van verplichtingen, voortvloeiende uit het aangaan van de overeenkomst.

Storneringen van incasso:

Tasting Collection behoudt zich het recht voor de verzending van opvolgende edities op te schorten totdat betalingen van verzonden en eerstvolgende van opvolgende edities zijn voldaan. Dit ontslaat koper niet van betaling van voornoemde edities. Op gestorneerde incasso’s wordt Koper € 0,50 extra administratiekosten in rekening gebracht per stornering.