Algemene Voorwaarden Tasting Collection

Tasting Collection aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiende uit fouten (waaronder typfouten ) in, of weglatingen uit deze Tasting Collection website . Door de toegang tot en het gebruik van de Tasting Collection website bevestigt Kopers aanvaarding van deze algemene voorwaarden, die kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Alle prijzen zijn in Euro's en alle bestellingen worden afgerekend in Euro's. Prijzen kunnen worden weergegeven in andere valuta door benaderende prijzen. Anders dan in euro's aangegeven prijzen zijn deze altijd slechts voor illustratieve doeleinden en kunnen afwijken van het werkelijke bedrag ten laste van koper door PayPal, bank of kaart bedrijf, omdat de wisselkoersen constant veranderen.
De ordetotaal - het bedrag dat koper daadwerkelijk in rekening zal worden gebracht - zal worden weergegeven in euro's voordat Koper de order plaatst. 
Genoemde prijzen voor alle aangeboden producten of diensten, zoals getoond op de site, zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving. Eventuele wijzigingen van de prijs zal worden meegedeeld en bevestigd aan koper vóór verzending aan Koper om koper de mogelijkheid te geven de bestelling te annuleren.
Op de site vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten.
Koper moet de legale leeftijd hebben bereikt om alcohol te kopen, zowel in het land waar de koper de bestelling bevestigt als in het land van bestemming.
Tasting Collection verstuurt uw bestelde artikel binnen 24 uur. Goederen dienen volledig te zijn betaald, voorafgaand aan verzending.
Alle aangeboden producten zijn afhankelijk van beschikbaarheid. Tasting Collection kan de beschikbaarheid van producten te garanderen.
Koper dient, direct na ontvangst van goederen door koper, alle items zorgvuldig te controleren en onmiddellijk Tasting Collection waarschuwen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
In geval van ontvangst van beschadigde goederen, dient de Koper dit onmiddelijk per e-mail te melden aan Tasting Collection. Koper stuurt de goederen niet terug, tenzij geïnstrueerd door Tasting Collection en behoudt de goederen totdat Koper verdere instructies krijgt.
Tasting Collection kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor vertraagde of niet-levering van de goederen als gevolg van een verkeerd geleverd afleveradres.
Als een pakket wordt teruggestuurd naar Tasting Collection als gevolg van een onvolledig of onjuist door de Koper opgegeven afleveradres, dan behoudt Tasting Collection zich het recht voor de verzendkosten in rekening te brengen om het product opnieuw te verzenden.
Indien Koper niet wenst dat de goederen opnieuw worden verzonden, dan betaalt Tasting Collection de waarde van de goederen aan Koper terug minus de oorspronkelijke verzendkosten.
Tasting Collection aanvaardt geen aansprakelijkheid voor goederen die nodig zijn voor een bepaalde datum, die niet arriveren bij koper binnen de vereiste tijd, door omstandigheden buiten onze redelijke controle.
Lokale belastingen en accijnzen zijn de verantwoordelijkheid van de klant.
Tasting Collection is niet verantwoordelijk voor eventuele bestellingen die in beslag worden genomen of in beslag zijn genomen door het niet voldoen van extra douaneverplichtingen door Koper.
Ongewenste goederen die correct werden geleverd zullen door Tasting Collection vanwege veiligheidsredenen niet worden retourgenomen.

 

Tasting Club

Bij het aangaan van een lidmaatschap op Whisky Tasting Club via de betaalmethode ‘automatische incasso’, dient Koper het eerste deel van het lidmaatschap, waarin de administratie-, bank- en verzendkosten liggen besloten, vooraf te voldoen en dient het SEPA formulier voor automatische incasso correct ingevuld en ondertekend te retourneren aan Tasting Collection, alvorens Koper de eerste editie van Whisky Tasting Club wordt geleverd. Bij het niet retourneren van deze formulieren heeft Koper geen recht op retour van het eerste lidmaatschapsgeld.